КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА | ЕLECTROLINE-BG.com

КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА


°dH(немски градуси, 10 mg CaO / l)
°fH(френски градуси, 10 mg CaCO3 / l)
°e(английски градуси, гран CaCO3 / галон - UK)
ppm (mg CaCO3 / l)
mmol/l(ммол/л)
mval/l(mg∑qv/l; mgeqv/l)
gr/gal(US)(гран CaCO3 / галон - US)
mg CaO/l
mg CaCO3/l
mg Ca2+/l
mg Mg2+/l


Резултатът е закръглен до знака след запетая.